เชิญผู้ใจบุญร่วมสร้างซุ้มประตู วัดหลวงประชาบูรณะ

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญในการก่อสร้างซุ้มประตูวัดหลวงประชาบูรณะ
สูง 5.5 เมตร กว้าง 6 เมตร

บัญชีธนาคารธนชาตสาขานครชัยศรี เลขที่บัญชี 147-6-03175-8
ชื่อบัญชีวัดหลวงประชาบูรณะ
เบอร์โทร 0865566238