ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2566

****ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
ม.11210221
ม.2138211
ม.31412261
รวมมัธยมต้น3930693
ม.4156211
ม.51810281
ม.6136191
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า4622683
รวมทั้งหมด85521376