ตราสัญลักษณ์

ตราประจำโรงเรียน

เรือนแหวนหัวพลอย  มงกุฎครอบ

ปรัชญาประจำโรงเรียน

ปัญญา  นรานัง  รัตนัง (ปัญญาเป็นรัตนะของเหล่านรชน)

คำขวัญประจำโรงเรียน

ซื่อสัตย์  กตัญญู  รู้หน้าที่

สีประจำโรงเรียน

สีชมพู  เขียว

อักษรย่อชื่อโรงเรียน

“พ.จ.จ.”