ติดต่อ

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
ที่ตั้ง :  หมู่ 1 ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวีดนครปฐม 73120
อีเมล : phloi.school@gmail.com
โทรศัพท์ : 034-331634
โทรสาร : 034-331466
Facebook fanpage