ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

**ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

ชั้นชายหญิงรวมห้องเรียน
ม.1197261
ม.2218291
ม.33110411
ม.42214361
ม.5257321
ม.6108181
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า5729863
รวมทั้งหมด128541826