พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตแล้ว

เมื่อเวลา 18.45 น. วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ตามเวลาในประเทศไทย สำนักพระราชวังออกประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตแล้วด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษารวม 89 ปี

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี